Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε το reputation-management.gr

Η εμπιστοσύνη συνιστά ακρογωνιαίο λίθο της εταιρικής μας αποστολής. Το reputation-management.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διατηρήσει την εμπιστοσύνη σας, προστατεύοντας τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει και χρησιμοποιεί από εσάς.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τις πληροφορίες που συλλέγονται στο reputation-management.gr, τον τρόπο με τον οποίο αυτές χρησιμοποιούνται και κυρίως το πως αυτές τις πληροφορίες προστατεύονται, καθώς και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας και πώς μπορείτε να τις διαγράψετε, να τις διορθώσετε ή να τις αλλάξετε.

Οι πρακτικές που ακολουθεί το reputation-management.gr σχετικά με το απόρρητο των πληροφοριών σας συμμορφώνονται με τις εξής απαιτήσεις:

 • Οδηγία περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Δίκαιες πρακτικές περί πληροφοριών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
 • Σχετική εθνική και τοπική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.

To reputation-management.gr δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των πελατών, συνεργατών, μελών, επισκεπτών του και λαμβάνει υπόψιν στο μέγιστο βαθμό την υποχρέωσή του ως προς την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους, ακολουθώντας τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Εφαρμόζει δε όλα όσα ορίζονται και έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 04/05/2016.

Πληροφορίες που καλύπτει η παρούσα πολιτική

Η παρούσα πολιτική απορρήτου αφορά τις πληροφορίες επισκεπτών, ή/και μελών, ή/και καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών τους πληροφοριών, που συλλέγει και χρησιμοποιεί το reputation-management.gr.

Χρησιμοποιώντας τις δικτυακές τοποθεσίες και τις εφαρμογές φορητών συσκευών του reputation-management.gr.gr ή παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες στο reputation-management.gr με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, συναινείτε στη χρήση των πληροφοριών σας μόνο για τις ανάγκες επικοινωνίας για απάντηση σε τυχόν ερωτήσεις σας ή επιθυμία για συνεργασία. με βάση την παρούσα πολιτική. Σας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα πολιτική απορρήτου και, εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Προσωπικές πληροφορίες είναι οι πληροφορίες, ή ο συνδυασμός πληροφοριών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας.

Πληροφορίες που συλλέγει το reputation-management.gr

Ο τρόπος συλλογής πληροφοριών γίνεται απευθείας από εσάς συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου.

Πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς
Η συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς γίνεται όταν επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email ή όταν μας παρέχετε οι ίδιοι πληροφορίες με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα πληροφοριών που μπορεί να συλλέγουμε απευθείας από εσάς:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση email
 • Αριθμός τηλεφώνου ή/και φαξ
 • Προτιμήσεις για μελλοντική επικοινωνία.

Πληροφορίες που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε τις δικτυακές τοποθεσίες μας.

Προκειμένου να συλλέγουμε πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τις δικτυακές τοποθεσίες μας, βλέπετε τις online διαφημίσεις ή προσφορές μας ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας για φορητές συσκευές ή άλλες υπηρεσίες μας, χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε με αυτές τις τεχνολογίες:

Πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των εφαρμογών για φορητές συσκευές
Όταν κατεβάζετε τις εφαρμογές μας στη φορητή συσκευή σας, μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες που παρέχετε. Επίσης, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες μέσω των εφαρμογών μας.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα για το είδος των πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε αυτόματα μέσω των εφαρμογών μας:

 • Διαφημιστικό ID ή άλλο παρόμοιο αναγνωριστικό
 • Πληροφορίες για το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας
 • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής

Επιλογές σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών μέσω των εφαρμογών για φορητές συσκευές

Μπορείτε να διακόψετε τη συλλογή πληροφοριών από την εφαρμογή για φορητές συσκευές διαγράφοντας την εφαρμογή από τη συσκευή σας.

Ακριβή δεδομένα τοποθεσίας

Οι εφαρμογές μας για φορητές συσκευές μπορεί επίσης να συλλέγουν ακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας από τη συσκευή σας, εφόσον έχετε συναινέσει στη συλλογή αυτών των πληροφοριών.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε άλλους παρόχους υπηρεσιών, προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες τοποθεσίας κάνοντας χρήση των δεδομένων τοποθεσίας που έχουμε λάβει από εσάς. Μπορείτε να διακόψετε τη συλλογή αυτών των πληροφοριών προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις στη συσκευή σας.

Μπορεί να συνδυάσουμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς, προκειμένου να βελτιώσουμε τη μεταξύ μας επικοινωνία και να αναπτύξουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Επαγγελματικοί σκοποί του reputation-management.gr

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να υλοποιούμε επιχειρηματικές δραστηριότητες του reputation-management.gr.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα πιθανών χρήσεων των πληροφοριών που συλλέγουμε:

 • Απαντήσεις σε ερωτήσεις ή αιτήματα
 • Αποστολή υλικού εφόσον προκύψει συνεργασία

Κοινοποίηση πληροφοριών

Η επιτυχία της επιχείρησής μας εξαρτάται από την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Δεν πουλάμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εταιρίες μάρκετινγκ. Δεν κοινοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Άλλες περιπτώσεις 

Διάστημα διατήρησης προσωπικών πληροφοριών 

Το reputation-management.gr θα διατηρήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες για όσο διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσει τις ανάγκες επικοινωνίας για το συγκεκριμένο θέμα που επικοινωνήσατε μαζί μας.

Έχετε διάφορες επιλογές σε ό,τι αφορά τη μεταξύ μας επικοινωνία.

Επικοινωνία μέσω email

Θα υπάρξει μόνο για το διάστημα της διερεύνησης συνεργασίας ή κατά το διάστημα της συνεργασίας.

Τηλεφωνική επικοινωνία

Θα υπάρξει μόνο για το διάστημα της διερεύνησης συνεργασίας ή κατά το διάστημα της συνεργασίας.

Επικοινωνία με το reputation-management.gr

Εάν έχετε απορίες ή σας απασχολεί κάποιο θέμα σχετικό με το απόρρητο, επικοινωνήστε απευθείας με το reputation-management.gr. Η επίσημη έδρα της εταιρίας είναι:
Λεωφόρος Αγίου Ιωάννου Καρέα 60, 162 33 Καρέας, Ελλάδα Τηλ. κέντρο +30 210 765 81 82

Για οτιδήποτε που μπορεί να χρειαστεί και αφορά σε θέματα προστασίας των προσωπικών σας πληροφοριών, σας παρακαλούμε  επικοινωνήσετε μαζί μας στο +302107658182 ή στο contact@reputation-management.gr

Τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική απορρήτου

Θα δημοσιεύσουμε τις τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική απορρήτου και θα αλλάξουμε την ημερομηνία έναρξης ισχύος όταν επικαιροποιηθεί αυτή η πολιτική. Σε περίπτωση σημαντικών τροποποιήσεων στην παρούσα πολιτική απορρήτου, θα ενημερωθείτε μέσω email που θα αποσταλεί στην πιο πρόσφατη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει ή μέσω ανακοίνωσης στην παρούσα τοποθεσία.

Τελευταία τροποποίηση: 24 Σεπτεμβρίου 2018